Frequently Asked Questions (vanliga frågor)


Om LikeAlyzer

Vad är LikeAlyzer?
LikeAlyzer är ett gratis analysverktyg, skapat av LikeAlyzer, som förser företag och organisationer med värdefulla tips och råd på hur de kan förbättra sin närvaro på Facebook.
Vad är LikeRank?
LikeRank är ett värde mellan 0 till 100 som representerar omdömet av en Facebook Sida. Vi använder över 40 faktorer för att analysera en Facebook Sida och desto bättre en Facebook Sida är, desto högre LikeRank delas ut.
Hur använder jag LikeAlyzer?
Ange en Facebook-URL på vår startsida, klicka på Enter (eller förstoringsglaset), vänta några sekunder på att LikeAlyzer ska analysera sidan och sen är det klart. Svårare är det inte!
Är LikeAlyzer verkligen gratis?
Absolut, du kan använda vår tjänst utan att betala ett öre.
Behöver man vara en expert på Facebook för att förstå LikeAlyzer?
Absolut inte. Vi skapade LikeAlyzer med användaren i fokus och resultatet av en analys är riktat till både experter och nybörjare.

Statistik

Min Facebook Sida finns inte i er Statistik. Kan jag lägga till den?
Absolut! Analysera din Sida (via startsidan) så kommer den automatiskt läggas till i vår statistik.
Hur hittar jag en specifik Sida?
Det är enkelt! Antingen analyserar du sidan som du vill hitta (via startsidan) eller så söker du efter Sidan på vår statistiksida.
Hur ser jag alla sidor i ett specifikt land?
Besök vår statistiksida och klicka på Land.
Hur ser jag alla sidor i en specifik kategori?
Besök vår statistiksida och klicka på Kategori.

Resultatsidor

Vilken är den högsta LikeRank man kan få?
Vårt betyg, LikeRank, sträcker sig från 0 till 100. 100 är det högsta värdet som en Sida kan få.
Hur räknar ni ut Engagemangsgrad?
Enkelt. Engagemangsgrad = Antalet Likes / People Talking About This.
Hur många inlägg är analysen baserad på?
Detta kan bero på storleken av Sidan som analyseras. I de flesta fall analyserar vi en Sidas 25 senaste inlägg.
Varför syns 'Uppmaningar' och 'Plats' inte på alla resultatsidor?
För att ge alla användare en rättvis analys analyserar vi bara det som vi kan mäta. Om en Sida har angivit det land där de är verksamma så kan vi räkna ut vilket språk som Sidan använder sig av i sina inlägg. Med denna information kan vi se om sidan använder sig av uppmaningar i sina inlägg samt vilken plats de befinner sig på.
Hur räknas Responsgrad ut?
Det är väldigt viktigt att användare får svar på sina inlägg som de publicerar på er sida. Men en del inlägg kanske inte kräver något svar. Så för att få en rättvis bedömning på sin svarsgrad behöver man säkerställa att minst 80% av alla inlägg av andra får ett svar från er Sida.
Vad betyder N/A under Tillväxt av Likes?
N/A står för not applicable och innebär att vi tyvärr inte kunnat hämta denna information från Facebook. Detta kan bero på att Sidan som analyserades var för stor eller att något har gått fel när Sidan analyserats.
Hur många nya likes bör en Sida få för att ha en bra tillväxt av Likes?
Om en Sida har fått fler än 5% nya likes på en månad anser vi att man gör väldigt bra ifrån sig.
Hur ser ni vilka som är liknande företag?
Det beror på. Om er Sida har specificerat det land där ni är verksamma i så jämför vi er Sida med Sidor i samma land och i samma kategori som er. Om ni inte har angivit ett land så jämför vi er Sida med Sidor i liknande kategorier.